header

40 - årsjubileum för det nordiska jämställdhetssamarbetet

1974 beslutade Nordiska ministerrådet att inleda ett formellt samarbete om jämställdhetsfrågor. Detta beslut har utan tvivel spelat en stor roll för det faktum att ingenstans råder större jämställdhet mellan könen än i de nordiska länderna. Samarbetet har bidragit till ökad kunskap, mer samplanering och fördjupad samverkan, resulterat i konferenser, möten, sammanställningar, rapporter och forskning. Och viktigast av allt är att samarbetet gett resultat och fört oss närmare målet om ett rättvist och demokratiskt Norden.

Med anledning av 40-årsjubiléet för det nordiska samarbetet i jämställdhetsfrågor arrangeras under Islands ordförandeskap en stor jubileumskonferens den 26.  augusti  2014, mellan kl. 9:00 – 17:30 i Harpa i Reykjavík.  Under jubileumsåret kommer tonvikt att läggas på jämställdhet på arbetsmarknaden, mäns deltagande i jämställdhetsarbetet  och åtgärder mot könsrelaterat våld.

Programmet för jubileumskonferensen innehåller bl.a. diskussion mellan politikere och specialister om uppnådda resultat och framtida mål för samarbetet.

Jubileumskonferensen kan följas i direktsändning med start den 26 augusti kl. 09.30 (isländsk tid) här

Vefhönnun: Hugsa sér!